top of page

POLÍTICA  DE  PRIVACITAT

www.rehabilart.com per protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i en voluntat de ser transparents amb l’usuari,ha establert una política que recull el conjunt d’aquests tractaments, els fins perseguits per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a disposició de l’usuari perquè pugui exercir els seus drets.

La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d’utilització. S’acceptarà la utilització de cookies. En cas de no estar d’acord envia un correu electrònic a rehabilartsl@gmail.com.

La versió actualitzada d’aquesta política de privacitat és la única aplicable durant la duració de l’ús del lloc web fins que no hi hagi una altra versió que la substitueixi.

Per a una informació complementaria sobre la protecció de dades personals et convidem a consultar la pàgina web de la AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) https://www.aepd.es

Recollida de dades

Les teves dades seran recollides per el TITULAR.

Una dada de caràcter personal és refereix a tota la informació referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). S’entén com identificable una persona que pugui ser identificada, directa o indirectament, sobre tot per referència a un nom, un número d’identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) o a un o varis elements específics, propis a la seva identitat física, fisiològica, genètica psíquica, econòmica, cultural o social.

Les dades que amb caràcter general seran recopilats són: Nom i cognoms, direcció, correu electrònic, número de telèfon, data de naixement, dades relacionades amb mètodes de pagament. És podran recopilar altre tipus de dades essent informat l’usuari.

Amb quina finalitat es tractaran les teves dades personals?

La finalitat del tractament de les dades personals que es poden recollir son usar-les principalment per el titular per la gestió de la seva relació amb tu, poder-te oferir productes i serveis d’acord amb els teus interessos, millorar la teva experiència d’usuari i en cas que fos necessari, per el tractament de sol·licituds, peticions o demandes. S’elaborarà un perfil comercial en base a la informació que facilitis. No es realitzaran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, sempre que no es sol·liciti per l’interessat la seva supressió, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

És registraran en el fitxer de client i el seu tractament quedarà registrat en el registre de tractaments que ha de portar el TITULAR (abans del 25 de maig de 2018 també podria estar inclòs en el fitxer elaborat amb les dades personals registrat a la AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o òrgan competent de la respectiva Comunitat Autònoma). El nom del fitxer és el següent: Dades Personals Clients.

Quina és la legitimació per el tractament de les teves dades?

La base legal per el tractament de les teves dades personals és:

  • La correcta execució o compliment del contracte

  • L’interès legítim del TITULAR

  • El consentiment de l’usuari o client per el tractament de les seves dades

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades personals de l’usuari podran eventualment ser comunicades a tercers relacionats amb el TITULAR per contracte per la realització de tasques necessàries per la gestió del seu compte com a client i sense que hagi de donar la seva autorització.

També quan s’haguessin de fer comunicacions a les autoritats en cas que l’usuari hagués realitzat accions contraries a la Llei o incomplert el contingut de l’avís legal.

Les dades de l’usuari podran comunicar-se a altres empreses del grup, si n’hi hagués, per fins administratius interns que podrien suposar un tractament d’aquestes dades.

Les dades personals de l’usuari podran transferir-se a un tercer país o a una organització internacional, però s’haurà d’informar quan es produeixi aquesta transferència, i de les condicions de la mateix i del destinatari.

Quan algunes dades siguin obligatoris per accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el TITULAR indicarà aquest caràcter obligatori en el moment de la recollida de dades de l’usuari.

Cookies

Al navegar Per aquest lloc, les cookies del TITULAR del lloc en qüestió i/o de les companyies de tercers, poden dipositar-se en el seu ordinador, tableta o telèfon mòbil. Durant la primera navegació, apareixerà un banner explicatiu sobre l’ús de les cookies. Per tant, al continuar la navegació, l’usuari serà considerat com informat i acceptarà l’ús d’aquestes cookies. El consentiment atorgat serà vàlid per un període de tres mesos.

Per més informació consultar la nostra política de cookies.

Drets de l’usuari

S’informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d’un dret d’eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat a les seves dades.

L’usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant de l’ AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o òrgan competent de la respectiva Comunitat Autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria en l’exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigit a la mateixa.

Excepte que l’usuari s’hi oposi, enviant un mail a la direcció de correu electrònic rehabilartsl@gmail.com, les seves dades podrien ser utilitzades, en el seu cas, si procedeix pare l’enviament d’informació comercial Rehabil-art.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

L’usuari és responsable de que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa, responent a la exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa per què reflecteixin una situació real, essent responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que puguin causar a Rehabil-art o tercers.

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtiques necessàries per impedir l’accés a un ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

No obstant, l’usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per Internet, aquesta informació pot ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats. Rehabil-art declina, qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes que puguin tenir per l’usuari, si va publicar la informació de maners voluntària.

Podrà accedir i exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit que podrà ser enviada al domicili Tras lo mur, 26, baixos, Manlleu, 08560, Barcelona, España, adjuntant fotocòpia del DNI o documentació equivalent. També podrà ser enviada la sol·licitud al correu electrònic següent: rehabilartsl@gmail.com.

Aquests drets seran atesos, en el termini d’un mes, que podrà ampliar-se a dos mesos si la complexitat de la sol·licitud o bé el número de sol·licituds rebudes així ho exigeix. Tot allò sense prejudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d’un possible tractament o, en el seu cas, d’una relació contractual.

A més a més, i en relació en la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin, tenen la possibilitat d’organitzar el destí de les seves dades després de la seva pèrdua.

bottom of page